Reglement - De Overasseltse Kwis 2018

 1. Algemeen
  1. De Overasseltse Kwis is een spel waarbij - in teamverband - een vragenlijst ingevuld moet worden.
  2. De organisatie van de Overasseltse Kwis is in handen van de stichting Overasseltse Kwis.
 2. Teams
  1. Een team bestaat uit minimaal 1 persoon.
  2. Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.
  3. Ieder team bevat tenminste één persoon die een link heeft met Overasselt (zie ook artikel 3.2).
 3. Inschrijven voor de Overasseltse Kwis
  1. Een team kan zich alleen Inschrijven voor de Overasseltse Kwis via het officiële inschrijfformulier op de internet pagina.
  2. Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. Dit teamlid moet de link met Overasselt zijn. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid (zie ook artikel 4.1).
  3. Het inschrijfformulier dient digitaal volledig ingevuld te worden via de website.
  4. Inschrijven kan tot en met 8 december 2018.
 4. Deelnemen aan de Overasseltse Kwis
  1. Op zaterdag 15 december 2018 krijgt het team tussen 19:30 uur en 19:45 uur bij café - zaal De Zon, na contante en gepaste betaling van € 15 een vragenboekje uitgereikt.
  2. Het team vult in dit vragenboekje de antwoorden op de verschillende vragen in.
  3. Het vragenboekje moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 5.2).
  4. Het ingevulde vragenboekje moet op 15 december 2018 worden ingeleverd bij café - zaal De Zon, tussen 23:30 uur en 23:45 uur (de tijd die NOS teletekst aangeeft).
 5. Prijsuitreiking
  1. Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team 10 punten.
  2. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
  3. Doel van de Overasseltse Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.
  4. Het team dat de eerste plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van € 100 met de wisseltrofee; het team dat de tweede plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van € 75; het team dat de derde plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van € 50.
  5. Alleen teams die het vragenboekje tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.
  6. De uitslag van de Overasseltse Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking in het Verenigingsgebouw, op zaterdagavond 12 januari 2019.
  7. De uitslag van de Overasseltse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.
 6. Diskwalificatie
  1. Tijdens de kwisavond is het verboden om de diverse objecten in ons dorp te wijzigen, verplaatsen of te verwijderen. Het team wordt dan gediskwalificeerd.
 7. Tot slot
  1. Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.
  2. De stichting Overasseltse Kwis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Overasseltse Kwis.